Daha önceleri hep medeni kanunun altında yer alan Borçlar Kanunu Türkiye'deki ticari faaliyetlerin gelişmesi ile birlikte yetersiz kalmaya başladı...