Vergi mahkemeleri Aslında idare mahkemelerinin biri alt bölümüdür. Genellikle idareyle ilgili davalardaki amme alacakları, vergiler, harçlar vergi...