Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Vergi mahkemeleri nasıl çalışır ?

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Vergi mahkemeleri nasıl çalışır ?

  Vergi mahkemeleri Aslında idare mahkemelerinin biri alt bölümüdür. Genellikle idareyle ilgili davalardaki amme alacakları, vergiler, harçlar vergi zamları, vergi cezaları ve bunlara gerçek ve tüzel kişilerin itirazları ile ilgili yargılamalara bakar. Vergi mahkemeleri de aynı idare mahkemeleri gibi ilk derece mahkemeleri de bunların üzerinde Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay bulunur. Vergi mahkemesinin ana görevi 6183 sayılı Amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanun çerçevesinde anlaşmazlıkları çözmektir. Bunun dışında vergi mahkemesine görev yükleyen başka kanunlar varsa yine onlarla ilgili de çalışma yapabilir. Genel bütçe, belediyelere köylere ait vergi resim harçları, benzeri malı yükümlülükler bunların zamları ve cezaları ve tarifeleri ile ilgili davaları da bakar. Yine İl Özel idareleri ile ilgili davalarda bu mahkemede çözülür.

  Bazı durumlarda vergi mahkemeleri idari yargının görev alanına giren davalar da görevsizlik ve yetkisizlik kararı alarak dosyayı bir önceki mahkemeye veya Danıştay'a gönderebilir. Bu durumda Danıştay davanın Hangi mahkemede bakılması gerektiğine kesin olarak karar vererek görevlendirme yapar. Vergi mahkemeleri yürütmenin durdurulması kararı verebilir. Bu genellikle şahıs veya şirketlere kesilen vergi cezaları veya buna benzer ilave vergilerden zarar gördüğünü düşünen vergi mükelleflerinden açtığı davalarda dava süresince zararın büyümesini engellemek için tedbir amaçlı olarak konur. Karşı taraf yürütmeyi durdurma kararının reddini talep edebilir. Hatta yürütmenin durdurulması kararının reddi kabul edilebilir. Bu durumda taraflar arasında itiraz ortaya çıkabilir ve bunların hepsi yeniden mahkemede görülür. Vergi mahkemesinin aldığı kararlara itiraz etmek için İstinaf mahkemesine başvurulabilir. İstinaf mahkemeleri de bir nevi temyiz mahkemesi gibi çalışır. Karara itirazın direkt olarak Danıştay'a yapılabilmesi için dava değerinden 100 bin liranın üzerinde olması gerekir veya düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davası olması gerekir.

 • #2
  Vergi mahkemeleri, vergilerle ilgili uyuşmazlıkları ele alan ihtisas mahkemeleridir. Hukuk sisteminin önemli bir parçasıdır ve vergilerin adil ve tutarlı bir şekilde yönetilmesini ve uygulanmasını sağlamada çok önemli bir rol oynarlar. Bu yazıda vergi mahkemelerinin nasıl işlediğine ve hukuk sisteminde oynadıkları role daha yakından bakacağız.

  Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri Vergi Mahkemesi, Federal Talepler Mahkemesi ve eyalet vergi mahkemeleri dahil olmak üzere çeşitli vergi mahkemeleri türleri vardır. Amerika Birleşik Devletleri Vergi Mahkemesi, ülke çapında yargı yetkisine sahip ve federal vergilerle ilgili davaları dinleme yetkisine sahip bir federal mahkemedir. Federal Talepler Mahkemesi, vergi anlaşmazlıkları da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı parasal tazminat talepleri konusunda yargı yetkisine sahip bir federal mahkemedir. Eyalet vergi mahkemeleri ise eyalet vergileriyle ilgili anlaşmazlıkları ele alan ihtisas mahkemeleridir.

  Vergi mahkemesi davaları genellikle vergi değerlendirmesine veya İç Gelir Servisi (IRS) veya eyalet vergi makamları tarafından alınan diğer işlemlere itiraz eden bir dilekçe veren vergi mükellefi tarafından başlatılır. Vergi mükellefi, dilekçeyi, tipik olarak ırs'den veya eyalet vergi makamlarından eksiklik bildirimini aldıktan sonraki 90 gün içinde olmak üzere belirli bir süre içinde dosyalamalıdır.

  Dilekçe verildikten sonra dava bir hakime atanır ve duruşma tarihi belirlenir. Hakim, davayı ve her iki tarafın sunduğu delilleri inceleyecek ve ardından kanuna ve davanın gerçeklerine dayalı bir karar verecektir. Vergi mahkemesi davalarına genellikle bir jüri tarafından değil, hakim veya bir jüri heyeti tarafından karar verilir.

  Vergi mahkemesi süreci karmaşık olabilir ve önemli miktarda evrak ve yasal işlem içerebilir. IRS veya eyalet vergi makamları tarafından alınan bir vergi değerlendirmesine veya başka bir eyleme itiraz etmek isteyen vergi mükelleflerinin, nitelikli bir vergi avukatından veya başka bir profesyonel vergi danışmanından yardım almaları şiddetle tavsiye edilir.

  Vergi mahkemeleri, federal ve eyalet vergilerini içeren davaların görülmesine ek olarak, vergi hukukunun geliştirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Vergi mahkemeleri tarafından alınan kararlar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Vergi Mahkemesi, diğer vergi davalarında genellikle emsal olarak gösterilir ve vergi yasalarının yorumlanması ve uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

  Genel olarak, vergi mahkemeleri, vergi mükelleflerinin vergi değerlendirmelerine ve IRS ve eyalet vergi makamları tarafından alınan diğer eylemlere itiraz etmeleri için bir forum sağlayarak hukuk sisteminde hayati bir rol oynamaktadır. Ayrıca, vergi yasalarının adil ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını ve uygulanmasını sağlamaya yardımcı olurlar ve vergi hukukunun geliştirilmesinde kilit bir rol oynarlar.

  Yorum yap

  Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
  Auto-Saved
  Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Big Grin :D Frown :( Embarrassment :o Confused :confused: Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
  x
  Hazırlanıyor...
  X