Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ticaret ve şirketler hukuku kapsamı

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ticaret ve şirketler hukuku kapsamı

  Daha önceleri hep medeni kanunun altında yer alan Borçlar Kanunu Türkiye'deki ticari faaliyetlerin gelişmesi ile birlikte yetersiz kalmaya başladı ve müstakilen ayrı bir hukuk dalı ortaya çıktı. Buna Ticaret Hukuku diyoruz. Ticaret Hukuku temel olarak Türk Ticaret kanuna dayalı olarak çalışmaktadır. Genel olarak ticari işletmelerin yaptıkları alım satımların dışında, ticari işletme çerçevesinde yapılan her türlü işlem Ticaret Hukuku ile incelenir. Limited ve anonim şirketlerin faaliyetleri, örgütlenme biçimleri, çalışma ve faaliyetlerinden nasıl durdurulabilecek i veya sona erdirilebilirliği, yapılan bütün işlemlerin evraklarının tutulması ve değerli görülen evrakların saptanması, bunlarla ilgili sigorta işlemleri, yükümlülükler, deniz ticareti ile ilgili hukuk çerçevelerini kapsar.

  Ticaret hukukunda en fazla gündeme gelen konu ticari işletmelerdir. Ticari işletmelerin hukuken nasıl kurulacağı, nelere dikkat edileceği, ortaklık yapıları, çalışma şartları, çalışma şartlarının çerçevelendirmesi ve gerektiğinde bu şirketlerin kapatılarak tasfiye edilmesi, yeni ticaret hukuku ile yapılmaktadır. Ticaret hukukunda esnaflar vardır. Tacirler vardır. Ticari yargı vardır. Haksız rekabet veya cari kavramlar vardır. Ticaret Hukuku genel olarak 2011 yılında çıkmış 6102 sayılı yasa ile ticaret kanunu altında toplanmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası kanunu, banka kartları ve kredi kartları kanunu da Ticaret Hukuku içinde incelenmektedir. Ticaret hukukunda işletmelerin tüm kayıtları Ticaret Sicili adı altında devlet denetiminde toplanmaktadır. Ticaret ortaklıklarına gelirsek, Bunlar Kollektif şirketler, komandit şirketler, Anonim şirketler, Limited Şirketler ve Kooperatifler olarak ayrı ayrı incelenir.

 • #2
  Ticaret ve şirketler hukuku, işletmelerin ve şirketlerin işleyişini ve yönetimini düzenleyen yasal ilkeler ve düzenlemeler bütününü ifade eder. Bu hukuk alanı, sözleşme hukuku, iş kurma ve organizasyon, menkul kıymetler düzenlemesi, fikri mülkiyet ve iş hukuku dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsar. Aynı zamanda işletmeler arasındaki ve işletmeler ile müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü de içerir.

  Ticaret ve şirketler hukukunun temel işlevlerinden biri, işletmelerin ve şirketlerin oluşumu ve işleyişi için bir çerçeve sağlamaktır. Bu, ortaklıklar, limited şirketler ve şirketler gibi ticari kuruluşların oluşturulmasının yanı sıra işletme sahiplerinin ve hissedarların hak ve sorumluluklarının oluşturulmasını içerir. Ticaret ve şirketler hukuku ayrıca mal ve hizmetlerin satış ve dağıtımını düzenler ve reklam, fiyatlandırma ve diğer iş uygulamalarına ilişkin kuralları belirler.

  Ticaret ve şirketler hukukunun bir diğer önemli yönü, finansal işlemlerin ve menkul kıymet piyasalarının düzenlenmesidir. Buna hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin ihracı ve bu menkul kıymetlerin alım satımını düzenleyen kurallar dahildir. Menkul kıymetler düzenlemesi, yatırımcıları korumak ve finansal piyasaların bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamak için tasarlanmıştır.

  Fikri mülkiyet hukuku, ticaret ve şirketler hukukunun bir diğer önemli alanıdır. Buna ticari markaların, telif haklarının ve patentlerin korunmasının yanı sıra fikri mülkiyetin lisanslanması ve ticarileştirilmesi de dahildir. Fikri mülkiyet hukuku, işletmelerin yaratıcı ve yenilikçi çalışmalarını korumalarına yardımcı olur ve bu varlıkların değerinden yararlanmalarını sağlar.

  İş hukuku aynı zamanda ticaret ve şirketler hukukunun önemli bir bileşenidir. Bu, işverenlerin ve çalışanların hak ve sorumlulukları dahil olmak üzere iş ilişkilerinin düzenlenmesini içerir. İş hukuku asgari ücret, fazla mesai ücreti, sosyal haklar, ayrımcılık ve taciz gibi konuları kapsar.

  Uyuşmazlık çözümü, ticaret ve şirketler hukukunun bir diğer önemli yönüdür. Bu, işletmeler ile müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü içerir. Uyuşmazlık çözümü, arabuluculuk, tahkim ve dava dahil olmak üzere birçok biçimde olabilir.

  Özetle, ticaret ve şirketler hukuku, işletmelerin ve şirketlerin işleyişini ve yönetimini düzenleyen çok çeşitli yasal ilke ve düzenlemeleri kapsar. Ticari kuruluşların oluşturulmasını ve düzenlenmesini, finansal işlemlerin ve menkul kıymet piyasalarının düzenlenmesini, fikri mülkiyetin korunmasını, iş ilişkilerinin düzenlenmesini ve anlaşmazlıkların çözülmesini içerir.​

  Yorum yap

  Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
  Auto-Saved
  Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Big Grin :D Frown :( Embarrassment :o Confused :confused: Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
  x
  Hazırlanıyor...
  X