Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Medeni hukukun kapsamı

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Medeni hukukun kapsamı

  Medeni Hukuk dendiği zaman ilk önce aklınıza aile hukuku evlilikle ilgili davalar geliyor olabilir ama aslına bakarsanız medeni hukuk en geniş branşlardan biridir. Mesela medeni hukukun kapsamında Öncelikle kişiler hukuku incelenmesi gerekir. Kişiler hukukunda tanımlama olarak gerçek kişiler ve tüzel kişiler vardır. Gerçek kişiler bildiğiniz insanlardır bunların hakları borç ve alacakları olabilir. Aynı zamanda gerçek kişilerin bir işi yapmaya yönelik ehliyetleri olabilir. Bunun dışında gerçek kişilerin yerleşim yerleri, hısımları akrabaları olur. Bir de bu gerçek kişilerin haklarını ve kişiliklerinin korunması gerekir. Son olarak da gerçek kişilere isim ve soy isim verilmiştir. Bunların hepsi medeni hukukun konularıdır. Tüzel kişiler ise gerçek kişilerden farklı olarak kağıt üzerinde vardırlar. Bunların da hakları borçları yerleşim yerleri ehliyetleri olabilir. Bağlı oldukları dernekler Vakıflar olabilir ve aralarında ilişkiler olabilir. Ticaret yaparlar.

  Medeni hukukun ikinci ana konusu herkesin çok yakından bildiği aile hukukudur. Birçoğu buna Aile Mahkemesi deyip kestirmeden çıkar. Aile hukuku cinsiyet olarak kadın ve erkek arasında düzenlenmiş olan evlilik sözleşmesi kapsamında ortaya çıkan haklar özgürlükler ve bu evlilikten doğan çocukları inceler. Geniş anlamda bakıldığı zaman aile birleşimlerinde ve evliliklerden ortaya çıkan amca halı dayı teyze yenge gibi akrabalıklarıda inceler. Bunlar arasındaki ilişkiler aile hukukunu ilgilendirir. Aile hukuku dar kapsamlı alt bölümleri evlilik hukuku ve akrabalık yani hısımlık hukukudur. Evlilik hukukunda sadece nikah değil nişanlı olmak, evlenme ehliyeti ve bunu engel olacak unsurlar, evlilik başvuruları, düğün törenleri, düğünde takılan takılar, ayrıca resmi olmayan imam nikahı gibi batıl olan evlilikler, boşanma durumları, boşanma başvuruları, boşanma sonrası çocukların durumu, nafaka talepleri, nafakaların ödenmesi , evliliğin genel hükümlerine uyulmaması, eşler arasındaki mal paylaşım durumları incelenir.

  İkinci bahsettiğimiz alt grupta hısımlık akrabalık hukuku yer alır. Burada soybağı, velayet gibi durumlar, soybağının kurulması durumları, evlatları tanıma ve babalık çözümü, bir kocanın baba olarak kaydı, evlat edinme durumları, velayet durumları, çocuklara ait mallar, aile ve nafaka yükümlülüğü gibi maddi anlaşmazlıklar, ev düzeni ve aile malları gibi edinilmiş bağımlılık durumları incelenir.

  Bu gruptaki bir başka alt hukuk branşı da vesayet hukuku dur. Vesayet, kayyımlık, yasal olarak koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması ve danışmanlık gibi alt başlıklarda incelenir. Medeni hukukta çok tartışılan konuşulan ve gündemden bir türlü düşmeyen ana grubu da Miras Hukuku dur. Burada ölen bir kişinin mal varlıkları borçları alacakları her türlü hakkı mirasçıları tarafından paylaşılabilir. Burada bir tarafta yasal mirasçılar vardır, öbür tarafta ölüme bağlı tasarrufların iptal edilmesi, aynı türden miras sözleşmesinden Doğan davalar incelenir. Mesela mirasın geçmesi ile alakalı başlıklar adım adım incelersek mirasın açılması, mirasın kazanılması, mirasın reddi, miras geçişlerinin sonuçları, resmi olarak Defter tutma ve tasfiyesi ve miras sebebiyle istihkak davaları yer alır. Mirasın paylaşılması da çok fazla dava konusu edilmektedir. Paylaşımdan önceki miras da bir ortaklık var mı yok mu bu önemlidir. Paylaşmanın nasıl yapılacağı miras'ta bir denklik ayarlaması paylaşmanın tamamlanması ve sonuçları hep dava konusu olabilir.

  Eşya hukukuna bakacak olursak. Bu bölümde kişilerin kullandığı eşyalar, bu eşyalar üzerindeki hakimiyetleri, zilliyet hakları, zilyetliğin türü zilliyet kazanılması veya kaybedilmesi zilliyetliğin korunması zilliyet'ten doğan hakları, yeniden ortaya çıkartılması, tapu sicil işlemleri , tapu siciline ilave kayıtlar yaptırmak, şerh koymak, bu şerhi kaldırtmak, eşyalar üzerinde mülkiyet hakkı , elbirliği yani iştirak halindeki mülkiyetin her taşınmaz malların mülkiyeti, taşınmaz mülkiyetinin tekrar kazanılması, taşınabilir mülkiyetler, sınırlı ayni haklar içinde de irtifak hakları ve bunların tanımlamaları, eşyaya bağlı irtifaklar, şahsa bağlı irtifaklar intifa hakkı mal veya eşya üzerinde oturma hakkı, üst İnşaat Hakkı, kaynak hakkı, taşınmaz yükü, rehin hakkı, taşınmazın ipotek edilmesi, rehin alınması, taşınırların rehin alınması incelenebilir.

  Medeni hukuk kapsamının Kesişim kümesi ne giren borçlar hukuku da unutmamak gerekir. Borçlar hukuku kendi başına bir hukuk branş olmakla birlikte aynı zamanda medeni hukukun içinde de sayılmaktadır. Çünkü yukarıda anlattığımız her şey sonuçta borç - alacak meselesini dönüşebilir ve birbiriyle bağlantılıdır. Mesela sözleşmelerden borçlu olması, haksız fiilden borç ilişkilerinin ortaya çıkması, sebepsiz zenginleşme, borç ilişkileri yine borçların ifa edilmesi, müteselsil borçluluk, kefil olmak, koşula bağlı borçlu olmak, cayma cezası veya parası, ceza koşulları alacakların devredilmesi veya borcun üstlenilmesi, sözleşmenin Devri veya sözleşmeye katılma veya sözleşmenin iptali, satış sözleşmeleri, mal değişimi yani trampa sözleşmesi, bedavadan bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmeleri, ödünç sözleşmeler, hizmet sözleşmesi vekalet sözleşmesi, saklama sözleşmesi, kefalet sözleşmesi ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi gibi birçok alt konu vardır. Bunların hepsi binlerce dosya halinde Medeni hukukla ilgili mahkemeler de yıllardır yerini almaktadır.

 • #2
  Medeni hukuk, öncelikle bireyler ve kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesiyle ilgilenen bir hukuk sistemidir. Suç işlemekle suçlanan kişilerin cezalandırılmasıyla ilgili ceza hukukundan farklıdır. Medeni hukuk genellikle sözleşme hukuku, haksız fiil hukuku ve mülkiyet hukuku dahil olmak üzere çeşitli alt kategorilere ayrılır.

  Sözleşme hukuku, sözleşmelerin oluşumu, ifası ve uygulanmasıyla ilgilenen bir medeni hukuk dalıdır. Sözleşme, iki veya daha fazla taraf arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir ve sözlü veya yazılı olabilir. Sözleşme hukuku, bir tarafın diğer tarafın sözleşmeyi feshetmediğine inanması durumunda ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek için kullanılır.

  Haksız fiil hukuku, bir bireye veya mülküne karşı işlenen yanlışlar veya yaralanmalarla ilgilenen başka bir medeni hukuk dalıdır. Haksız fiiller kasıtlı veya kasıtsız olabilir ve saldırı, darp, hakaret ve ihmal gibi eylemleri içerebilir. Haksız fiil hukuku, bireylerin uğradıkları zarar için tazminat veya tazminat talep etmelerine izin verir.

  Mülkiyet hukuku, medeni hukukun bir diğer önemli yönüdür. Gayrimenkul ve kişisel mülkiyet dahil olmak üzere mülkün mülkiyeti, mülkiyeti ve kullanımı ile ilgilenir. Mülkiyet hukuku, mülk sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar veya alıcılar ile satıcılar arasındaki anlaşmazlıklar gibi mülkün mülkiyeti veya kullanımı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek için kullanılır.

  Medeni hukuk genellikle ceza mahkemelerinden ayrı olan hukuk mahkemelerinde ele alınır. Hukuk davaları genellikle uğradıkları bir yanlış veya yaralanma için tazminat veya tazminat talep eden kişi veya kuruluşlar tarafından açılır. Hukuk davalarında ispat yükü ceza davalarından daha düşüktür ve standart genellikle "makul bir şüphenin ötesinde" değil, "delillerin üstünlüğüdür"."

  Genel olarak, medeni hukukun kapsamı, bireyler ve kuruluşlar arasında ortaya çıkabilecek çok çeşitli yasal konuları kapsadığı için oldukça geniştir. Bireylerin kendilerine karşı işlenen yanlışlar için adalet ve tazminat talep etmelerinin bir yolunu sağladığı için hukuk sisteminin önemli bir parçasıdır.​

  Yorum yap

  Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
  Auto-Saved
  Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Big Grin :D Frown :( Embarrassment :o Confused :confused: Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
  x
  Hazırlanıyor...
  X